MENU

2016年1月14日木曜日

1/9(土) FFCカップU-12

1日目

FCストヤノフ VS 富田西   ○2-0
12 Kousuke
 2 Hayato
 3 Reimu 
11 Takuya
 7 Eishin
 8 Tsubasa 
 9 Hibiki 
10 Nogami
 1 Riku
 4 Ren
 5 Soushi
 6 Shimo
14 Taki
16 Shogo
17 Musashi   

FCストヤノフ VS  ○4-0
 1 Riku
12 Kousuke
 2 Hayato 
 3 Reimu 
11 Takuya
 7 Eishin
 8 Tsubasa 
 9 Hibiki 
10 Nogami
 4 Ren
 5 Soushi
 6 Shimo
12 Kousuke
14 Taki 
16 Shogo 
17 Musashi 

FCストヤノフ VS SSS    2-2
12 Kousuke
 2 Hayato 
 3 Reimu 
11 Takuya
 7 Eishin 
 8 Tsubasa 
 9 Hibiki 
10 Nogami
 1 Riku
 4 Ren
 5 Soushi
 6 Shimo
14 Taki
16 Shogo
17 Musashi